AICRP-Centers

States

Sl.No State Center Principal Investigator Details Co-Principal Investigator details
1 Andaman & Nicobar Islands Port Blair

Dr. Jai Sunder
Email: [email protected]
Ph: 03192-250239, 09434281840
Email: [email protected]

1)Dr. T. Sujatha
Ph: 09531818976
2)Dr. D. Bhattacharya
Ph:8420736888
Email [email protected]
3)Dr. A. K. Bardhan
Ph: 09434284332
[email protected]

2 Andhra Pradesh Vijayawada

Dr. L. Ratnakumari
Ph: 09989998027
Email: [email protected]

Dr. N. Mrunalini
Ph:7702774771 /9885196937
[email protected]

3 Arunachal Pradesh Itanagar

Dr.Omit Tapir
Ph:09436221235
Email: [email protected]

Dr. Gyamnya Baki Garam
Ph: 08471812963/09402972306
[email protected]

4 Assam Guwahati

1)Dr. Pankaj
Ph:07002212725
Email id- [email protected]
2)Dr.Mrinal Math
Ph:07002177161
3)Dr.Kuntola
Ph:07086692677

1)Dr. D.K.Bhattacharya
Ph: 09435014246
[email protected]
2)Dr. Kuntola Roy
Ph: 08876279828

5 Bihar Patna

Dr. Pankaj Kumar
Ph: 8084679866
Email: [email protected]

1)Dr. Purushottam Kaushik
Ph: +91-9431260790
2)Dr. Pallav Shekhar
Ph: +91- 9431060262
[email protected]

6 Chhattisgarh Raipur

1)Dr.N.K. Shukla
Ph:08269568799
Email [email protected]

1)Dr. Varsha Sharma .,(co-P.I)
Ph:09826650630/9977222214
[email protected]

7 Gujarat Ahmedabad

Dr. A. N. Kanani,Ph: 079-26304423, 09824021874 ,Email: [email protected]

Dr. Nisha Shah, Ph: 9879028587 Email: [email protected]

8 Goa Goa

Dr. Shivasharanappa N,Ph: 08381099055
Email-Email: [email protected],

Dr. Chethan Kumar HB,Ph: 09008182124, Email- [email protected]

9 Haryana Hisar

Dr. Rajesh Khurana, PS,Ph:9416107869

1)Dr.RenuGupta-Ph:9812351344, 2)Dr. Anand Prakash,Ph:8571925149.

10 Himachal Pradesh Shimla

Dr. Munish Batta, Mob:9418061810 Email: [email protected]

Dr. Hitender Singh,[email protected]

11 Jammu and Kashmir Srinagar

Dr. M. Y. Chaproo,Ph:09419000326,Email [email protected]

Dr. Tahir H.Beg, Email id: [email protected], Ph:0194-2414271

12 Jharkhand Rachi

Dr.Ashok Kumar,[email protected],Ph:09431090331

Dr. Rupa Lakra,Ph: 09304808757

13 Madhya Pradesh Bhopal

Dr. S K Parnam,Ph: 0755-2552377 / 9425929096,Email-Email: [email protected]

Dr. Jayant Tapase Adl, Ph: 0755-2428036/9425022786, Email: [email protected]

14 Karnataka Bengaluru

Dr. K. Sripad, Ph: 080-23411502/23414791/ 080-23412367 09449293591,Email:[email protected]

Dr. Raveendra Hegde,Ph: 9448358705 Ph: 080-23414791/23414792/080-23412367,[email protected]

15 Kerala Thiruvananthapuram

Dr. Swapna Susan Abraham,Ph: 0471-2439854, 9446557186,[email protected]

1)Dr. Asha T.T,Ph: 9447905360,Email: [email protected],
2)Dr. Arun George,Ph: 0471- 6444428, 9447747992,Email-Email: [email protected]